Een ogenblik geduld a.u.b.

Welkom op het HR-dashboard sector waterschappen. Hier vind je HR-kerncijfers over de sector waterschappen afkomstig uit interne en externe onderzoeken. Het dashboard bestaat uit een publiek deel met cijfers op sectorniveau en een besloten deel met cijfers op organisatieniveau.

HR-monitor 2023

HR-monitor 2023

Hieronder vind je de resultaten van de HR-monitor 2023 sector waterschappen verdeeld over zeven thema’s vergeleken met voorgaande jaren. Voor een toelichting over de opzet van de HR-monitor zie ‘Toelichting’. Voor een snel overzicht van de belangrijkste resultaten, zie de factsheet of samenvatting. Hulp nodig bij het analyseren van de cijfers? Gebruik dan deze handreiking.

Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren 2022

Elke twee jaar brengen A&O fonds Waterschappen, A&O-fonds Provincies en A&O fonds Gemeenten een gezamenlijke monitor uit: de Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren. Deze monitor geeft inzicht in het personeelsbestand van de waterschappen, provincies en gemeenten. De monitor is gebaseerd op basis van cijfers uit de HR-monitor en personeelsmonitor 2022 van de afzonderlijke fondsen. De monitor maakt het mogelijk om een vergelijking te maken tussen de sectoren in verschillende personeelskenmerken.

Lees de resultaten van de Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren 2022

Sectoraal medewerkersonderzoek 2023

A&O fonds Waterschappen houdt om de twee jaar een uitgebreid onderzoek onder alle ruim 14.500 medewerkers die werken bij organisaties in de sector waterschappen. In het najaar van 2023 deden 27 van de 35 organisaties in de sector waterschappen mee aan het sectoraal medewerkersonderzoek uitgevoerd door InternetSpiegel en Effectory in opdracht van A&O fonds Waterschappen. In totaal vulden 10.145 medewerkers de vragenlijst in, een respons van 72 procent.

Lees de resultaten het sectoraal medewerkersonderzoek 2023

Monitor Banenafspraak 2022

Monitor Banenafspraak 2022

Jaarlijks inventariseert A&O fonds Waterschappen de stand van naleving Wet banenafspraak in de sector waterschappen. Hiervoor is in het voorjaar een uitvraag gedaan onder alle 35 organisaties die lid zijn van de Vereniging werken voor waterschappen en hiermee ook de cao van de sector waterschappen volgen. Van de 35 organisaties hebben 33 data aangeleverd over het aantal gerealiseerde banen in 2022 (respons 94 procent). De resultaten van de monitor 2022 kan je lezen in de pdf-versiepdf-versie of klik hieronder voor een overzicht van de cijfers in het HR-dashboard.

Gebruik HR-dashboard sector waterschappen

Publiek deel

Het publieke deel van het HR-dashboard is toegankelijk via het bovenstaande menu. Hier vind je HR-kerncijfers op sectorniveau uit diverse interne en externe onderzoeken.

Besloten deel

Het besloten deel van het HR-dashboard is alleen toegankelijk voor organisaties in de sector waterschappen via een login. De logingegevens zijn beschikbaar gesteld aan de contactpersonen in de organisaties. In het besloten deel vind je HR-kerncijfers op organisatieniveau uit diverse interne en externe onderzoeken.

Toelichting

Via het menu toelichting krijg je meer informatie over de onderzoeken waaruit de cijfers in dit HR-dashboard afkomstig zijn en de wijze waarop de cijfers gepresenteerd zijn.

Vragen

Heb je vragen over het dashboard of de HR-monitor? Neem dan contact op met het A&O-fonds Waterschappen via info@aenowaterschappen.nl of 070-763 00 20.